بعد از اینکه شما بصورت کامل طراحی سایت را یاد گرفتید با استفاده از روش های درآمد زایی که در دوره استاد وب به شما آموزش داده میشود میتوانید در سایت های خارجی عضو شوید و پروژه بگیرید و درآمد دلاری خود را به ریال تبدیل کنید.